Metaal recycling algemeen

Hoe gaat de recycling van metalen in zijn werk?

Recyclen is altijd goed omdat het betekent dat er minder afvalmateriaal is dat gestort wordt en grondstoffen hergebruikt kunnen worden. In het geval van metaal zijn de mogelijkheden eindeloos voor hergebruik. Metalen kun je namelijk blijven hergebruiken zonder dat de kwaliteit van het materiaal afneemt. Kortom, hoe vaak je het ook gebruikt of er wat anders van maakt, het zal nooit aan kwaliteit inboeten. Dit leidt er toe dat je oud ijzer of andere metalen voor het maken van veel nieuwe producten kunt toepassen.

Hoe wordt metaal gerecycled?

Het recyclen van metalen is een proces dat uit verschillende fases bestaat. Bij Steenbergen Metaalrecycling wordt het metaal uiteraard als eerste ingeleverd of gratis opgehaald. Of alle metalen worden verzameld in een container die door ons wordt opgehaald. De laatste optie is mogelijk als je zelf niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer of metaal bij ons te komen afleveren. Als het materiaal binnen is wordt het eerst gesorteerd zodat alle spullen die hergebruikt kunnen worden gescheiden zijn van het afval. Alles wordt op een veilige en milieuvriendelijke manier opgeslagen. De gescheiden materialen worden opgeslagen in containers en op die manier naar de hoogovens vervoerd alwaar het omgesmolten wordt om er andere producten van te kunnen maken. Na dit proces kan het materiaal omgevormd worden tot het eindproduct dat men er van wil maken.

Recyclen is voordelig voor het milieu

Recyclen is gunstig voor het milieu omdat nagenoeg alle ingeleverde metaal hergebruikt kan worden en dus niet weggegooid wordt. Zo wordt de afvalberg nauwelijks groter en kun je er nieuwe producten van maken zonder dat hiervoor nieuwe grondstoffen nodig zijn. De vraag naar het erts waaruit ijzer gewonnen wordt, wordt daardoor ook kleiner en dat is ook beter voor het milieu.

Recyclen betekent minder productie en minder nieuwe grondstoffen nodig

Door de recycling kan ook beter ingespeeld worden op de vraag en het aanbod van oude metalen. De productie hoeft niet opgevoerd te worden. Zo blijft er weinig materiaal over dat niet gebruikt wordt of waarvoor geen bestemming te vinden is. Er wordt geen overproductie gedraaid. Omdat het materiaal dat als grondstof gebruikt wordt reeds gerecycled is hoeven er ook geen nieuwe grondstoffen aan te pas te komen. En heb je geen overschotten aan basismateriaal meer die opgeslagen dienen te worden.